»» fotogaléria

Deň úcty k starším 2017
Deň úcty k starším 2017
Deň obce Gyňov 2017
Deň obce Gyňov 2017

Bábkové divadelné predstavenie
Deň matiek 2017
Deň matiek 2017
Karneval 2017
Karneval 2017
Národný týždeň manželstva, 15.02.2017
Národný týždeň manželstva
Vianočná akadémia, 11.12.2016
Vianočná akadémia 2016
Mesiac úcty k starším
Deň úcty k starším, Gyňov, 23.10.2016

Deň obce Gyňov - Šednem sebe na lavočku u našim parku...
Deň radosti, športu a zábavy 2016
Deň radosti, športu a zábavy 2016
Vonkajšie fitness zariadenia
Športom k zdraviu naších detí a mládeže

Národný týždeň manželstva
Ďalší úspešný karneval detí aj dospelákov
Karneval 2016
Príhovor pani starostky
Vianočná besiedka - 2015
Adventný veniec
Adventný veniec
Pozvanie
PING-PONG TURNAJ

Deň úcty k starším - 2015

Popoludnie a noc plné zábavy
Balóny k 760. výročiu prvej písomnej zmienky o obci Gyňov
Deň obce Gyňov - Sušed ponuknime še

Deň matiek 2015

KARNEVAL 2015
tržnica MŠ
Predvianočná besiedka
Október mesiac úcty k starším
Október mesiac úcty k starším

DEŇ OBCE GYŇOV 2014
pripravený park s ihriskom
Deň radosti, športu a zábavy

Deň matiek
spoločná fotka
Karneval 2014

Národný týždeň manželstva 2014

Pre potešenie detí

Vianočná akadémia 2013

Koledníci v materskej škole
Mikuláš s anjelom
Mikuláš 2013
Tanečná sála
Tančná zábava
Naši dôchodcovia
Popoludnie s našimi seniormi

Deň obce Gyňov - "Sušed ponuknime še" r. 2013

DEŇ ZÁBAVY A ZDRAVIA
Deň matiek  2013
DEŇ MATIEK
Smetie - Mŕtve ramená Hornádu
Poďakovanie dobrovoľníkom

Národný týždeň manželstva 2013 - "Láska, vernosť a my"
Pozvánka na tvorivé dielne
Nová galéria

Vianočná akadémia 2012

Deň úcty starším ľuďom
A neurobilo sa to samo
Deň obce Gyňov 2012

Deň radosti

Mamičke z lásky
čistenie Mŕtveho ramena Hornádu
Vyčistime si svoju obec

Karneval 18.2.2012

Národný týždeň manželstva - r. 2012

II. ročník rekonštrukcie bojov pri obci Gyňov

Požehnanie Kultúrneho domu v Gyňove dňa 6.1.2012

Vianočná akadémia v roku 2011

Katarínska zábava

Stretnutie seniorov Gyňova
Príprava oslávy
Deň obce Gyňov 2011

Deň rodiny 2011

Rekonštrukcia bojov z obdobia 2. svetovej vojny r. 2011

Vianoce 2010

Mikuláš 2010

Deň Obce 2009

Opekačka v Kráteri oddychu - 30 jún 2009

Brigáda - Jesenné upratovanie na kopci

DEŇ DETSKEJ RADOSTI - MDD

Mŕtve ramená rieky Hornád na jar...
Pozvanie na akciu
Medzinárodný deň detí 2007
Putovný pohár
Nohejbalový turnaj 2007
Vatra na Zelený štvrtok
Zelený štvrtok

DIVADLO

Zajdobal
Ovsepianovci
Ovsepianovci

Mikuláš

Oprava hniezda pre bociany