»» aktuality

Pozvánka na 19. Ždanianský jarmok

2017-08-18 09:54:37

Pozvánka na 19. Ždanianský jarmok

Starosta obce Ždaňa Vás srdečne pozýva na 19. Ždaňanský jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 26.08.2017 všetky články z tejto sekcie

Pozvánka - Obec Haniska 750. výročie prvej písomnej zmienky

2017-08-18 09:10:26

Pozvánka - Obec Haniska 750. výročie prvej písomnej zmienky

Starosta obce Haniska Vás srdečne pozýva na oslavu 750. výročia prvej písomnej zmienky, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.08.2017 a 26.08.2017. všetky články z tejto sekcie

Pozvánka na Bardejovský jarmok

2017-08-11 09:54:17

Pozvánka na Bardejovský jarmok

Klub dôchodcov v Gyňove organizuje zájazd do Bardejovských Kúpeľov a na Bardejovský jarmok dňa 25.08.2017. všetky články z tejto sekcie

Verejná vyhláška

2017-08-10 14:46:00

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou všetky články z tejto sekcie

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

2017-08-03 10:25:08

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

OR HaZZ v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a pozemkoch s porastom v územnom obvode okresov Košice I až Košice IV a Košice - okolie od 04.08.2017 od 6.00 hod. až do odvolania. všetky články z tejto sekcie

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich

2017-07-07 10:59:00

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja určilo uznesením č.511/2017 podľa § 11 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 134 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov volebné obvody, počet poslancov v nich, sídla obvodných volebných komisií a sídlo Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja na nasledujúce volebné obdobie. všetky články z tejto sekcie

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

2017-06-29 13:48:35

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 04. novembra 2017. všetky články z tejto sekcie

OZNAM - zber elektroodpadu

2017-06-16 12:39:45

OZNAM - zber elektroodpadu

Dňa 21.06.2017 v ranných hodinách, približne od 8.30 h sa uskutoční zber elektroodpadu. všetky články z tejto sekcie

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gyňove

2017-06-07 11:53:50

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Gyňove

Dňa 20.06.2017 (utorok) o 18.00 h sa uskutoční v kancelárii starostky zasadnutie Obecného zastupiteľstva. všetky články z tejto sekcie

Deň detí

2017-06-06 08:28:05

Deň detí

Dňa 18.06.2017 od 15.00 h Vás srdečne pozývame do kultúrneho domu osláviť Deň detí bábkovým divadelným predstavením "Kocúr v čižmách" a detskou diskotékou. všetky články z tejto sekcie

Oprava hniezda pre bociany

2010-05-29 15:37:11

Oprava hniezda pre bociany

Dňa 22. mája sa zrútilo bocianie hniezdo zo stĺpa elektrického vedenia pri kostole v obci na Hlavnej ul. V všetky články z tejto sekcie

Deň matiek

2010-05-07 08:58:47

Deň matiek

Obecný úrad Gyňov, Jednota dôchodcov Slovenska všetky články z tejto sekcie

DIVADLO - Ján Krstiteľ Mária Vianney

2010-04-26 09:24:02

DIVADLO - Ján Krstiteľ Mária Vianney

Dňa 2. mája ( Nedeľa ) v čase o 15:00 Vás srdečne pozývame do kultúrneho domu Gyňov na predstavenie divadelnej všetky články z tejto sekcie

Adventný koncert – bližšie k sebe

2010-01-25 15:19:58

Adventný koncert – bližšie k sebe

Dňa 20.12.2009 sa konal v našej obci Adventný koncert – bližšie k sebe, ktorý organizovali všetky články z tejto sekcie

Mikuláš 2009

2010-01-25 15:02:45

Mikuláš 2009

Dňa 6.12.2009 sa v našom kultúrnom dome konala „mikulášska nádielka“, ktorú pripravili zamestnanci materskej školy v spolupráci s obecným úradom. všetky články z tejto sekcie

Katarínsky Zajdobal

2010-01-25 14:58:19

Katarínsky Zajdobal

Obec Gyňov v spolupráci so skupinou Rytmic usporiadali „Katarínský – zajdobal“, ktorý sa konal dňa 21.11.2009. Podmienkou účastníkov všetky články z tejto sekcie

Divadlo - Márnotratný syn

2009-10-01 21:19:15

Divadlo - Márnotratný syn

Pri príležitosti „Mesiac úcty starším“ sa dňa 4.októbra 2009 v našej obci konalo divadelné predstavenie všetky články z tejto sekcie

Opekačka v Kráteri oddychu - 30. júna 2009

2009-08-27 20:20:53

Opekačka v Kráteri oddychu - 30. júna 2009

Akcia „Vypni telku, zapni seba“ sa konala na konci školského roka. Účelombolo, aby deti netrávili svoj voľný čas sedením všetky články z tejto sekcie

Deň obce Gyňov 2009

2009-07-24 14:48:09

Deň obce Gyňov 2009

V sobotu 11. júla sa naša obec po 3. krát premenila z malej dediny na jednu veľkú rodinu. Celodenná všetky články z tejto sekcie

Vatra na Zelený štvrtok

2008-05-15 22:26:06

Vatra na Zelený štvrtok

Zelený štvrtok (20. marec 2008)Zelený štvrtok vo veľkonočnom období sa v našej dedine stal už akousi tradíciou. Pamätám si všetky články z tejto sekcie