»» samospráva

 
 ►   Orgány obce ►   Obecný úrad
    - starosta
    - zastupiteľstvo
    - komisie
- adresa, kontakt
- úradné hodiny
 

Orgány obce


Mgr. Denisa Vargová

starosta obce
 
Mgr. Katarína Timková
zástupca starostu
Ing. Ladislav Nyulászi
obecný kontrolór
kontrolor.gynov@centrum.sk
 


Obecné zastupiteľstvo
František VEREŠ
poslanec
Mgr. Katarína TIMKOVÁ  
poslankyňa
Ing. Marek ŠOLTÉS 
poslanec
Lukáš JÁNOŠÍK
poslanec
Erik DUDRIK
poslanec
 


 

návrat hore »

Komisie                                                                                               

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


Predseda:
Lukáš JÁNOŠÍK

Členovia

František VEREŠ
Erik DUDRIKKomisia na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Gyňov
Predseda:
Mgr. Katarína Timková

Členovia:
Ing. Marek  Šoltés
František Vereš

Členovia Rady školy

Predseda:
Mgr. Ingrid Schubertová

Členovia:

Mgr. Ingrid Schubertová
Mgr. Katarína Timková
Mgr. Jana Schubertová
Marta Tkáčová
návrat hore »


Obecný úrad

 

 Adresa:
O b e c n ý   ú r a d,   Čanianska 124/ 3,       044 14    G y ň o v  

 
Kontakty:                             
Tel: 055 - 6999 119,  - 243
Fax:055 - 6999 243

e-mail:gynov@stonline.sk              
starosta mobil: 0911 705 776

IČO:
00324159
DIČ: 2021235953
Bankové spojenie :
č.ú. 0493910001/5600
PRIMA  BANKA
SLOVENSKO a.s.
IBAN SK12 5600 0000 0004 9391 0001
BIC kód banky KOMASK2X 
Úradné hodiny

Pondelok:      8.00 - 11.30     12.00 - 15.00
Utorok:          8.00 - 11.30     12.00 - 17.30
Streda:          8.00 - 11.30     12.00 - 15.00
Štvrtok:                NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:           8.00 - 11.30


Úradné hodiny - stavebný úrad Čaňa     Tel. číslo: 055/ 6999 018

Stránkové hodiny:

UTOROK: 7:30 - 12:00  12:30 - 15.30  hod.

STREDA: 7:30 - 12:00   12:30 - 18:00 hod.návrat hore »