»» spoločenský život

Vatra na Zelený štvrtok
Zelený štvrtok (20. marec 2008)Zelený štvrtok vo veľkonočnom období sa v našej dedine stal už akousi tradíciou. Pamätám si

MDD
Zábavno súťažný deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Amatérske preteky Rally Sprint Gyňov
V nedeľu 2. marca sa v tesnej blízkosti našej obce konali zaujímavé amatérske preteky Rally Sprint Gyňov...

Výstava fotografií
V dňoch 16.11. a 18.11.2007 sa v priestoroch obecnej čitárne konala výstava fotografií zobrazujúca život obce Gyňov v minulosti.

Putovný pohár v nohejbale
Prvý ročník turnaja trojčlenných neprofesionálnych družstiev o putovný pohár starostky obce Gyňov v nohejbale sa uskutočnil 1.júla

Opekačka v Kráteri oddychu - 30. júna 2009
Akcia „Vypni telku, zapni seba“ sa konala na konci školského roka. Účelombolo, aby deti netrávili svoj voľný čas sedením

Deň obce Gyňov 2009
V sobotu 11. júla sa naša obec po 3. krát premenila z malej dediny na jednu veľkú rodinu. Celodenná