»» oznamy

Prepravná služba SČK
Obec Gyňov bude poskytovať od 01.11.2017 prostredníctvom Červeného kríža prepravnú službu. Bližšie info v prílohe.

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnou vyhláškou.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Oznámenie o čase a mieste konania volieb. Deň a čas konania volieb: 04.11.2017, 7:00 hod.-22.00 hod. Miesto konania volieb: Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3.

Oznam
Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v obci Gyňov nebude v dňoch 04.10., 05.10., 06.10., 10.10.2017 plánované prerušenie distribúcie elektriny.

Pozvánka - Klub dôchodcov
Klub dôchodcov v Gyňove organizuje zájazd na trh do poľského mesta Leluchów (Ľeľuchov), ktorý sa uskutoční dňa 19.10.2017 (štvrtok).

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - voľby do KSK
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby Predsedu KSK a
zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva KSK.

Výberové konanie - riaidteľ MŠ Haniska
Obec Haniska vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Haniska.