»» oznamy

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
OZNAM

Verejná vyhláška - Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047.

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020"

OZNAM
Oznamujeme občanom, že 22.12.2017 (piatok) bude Obecný úrad zatvorený.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Oznamujeme občanom, že dňa 12.12.2017 o 18.00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade v Gyňove.

Stolnotenisový turnaj
Obecné zastupiteľstvo usporiada v KD dňa 16.12.2017 o 13.00 hod. stolnotenisový turnaj.

Vianočná akadémia 10.12.2017
Starostka obce Gyňov a Obecné zastupiteľstvo v Gyňove Vás srdečne pozývajú na Vianočnú akadémiu dňa 10.12.2017 o 15.00 hod.