»» oznamy

Pozvánka na 19. Ždanianský jarmok
Starosta obce Ždaňa Vás srdečne pozýva na 19. Ždaňanský jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 26.08.2017

Pozvánka - Obec Haniska 750. výročie prvej písomnej zmienky
Starosta obce Haniska Vás srdečne pozýva na oslavu 750. výročia prvej písomnej zmienky, ktorá sa uskutoční v dňoch 25.08.2017 a 26.08.2017.

Pozvánka na Bardejovský jarmok
Klub dôchodcov v Gyňove organizuje zájazd do Bardejovských Kúpeľov a na Bardejovský jarmok dňa 25.08.2017.

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
OR HaZZ v Košiciach vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a pozemkoch s porastom v územnom obvode okresov Košice I až Košice IV a Košice - okolie od 04.08.2017 od 6.00 hod. až do odvolania.

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich
Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja určilo uznesením č.511/2017 podľa § 11 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 134 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov volebné obvody, počet poslancov v nich, sídla obvodných volebných komisií a sídlo Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja na nasledujúce volebné obdobie.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017 rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 04. novembra 2017.