»» zaujímavosti

Medzi hlavné atrakcie obce patrí jej poloha - koncová obec v tichom prostredí.
V obci je niekoľko obývateľných tradičných vidieckych domov postavených z miestneho prírodného materiálu - hliny. Domy sú zdobené tradičnými prvkami ľudovej architektúry charaktreistické pre územie Horného Abova.