»» turistika

Okolie obce Gyňov vyznačujúce sa rovinatým reliéfom krajiny  s vyvýšeninami, vymodelovaných v dávnych geologických dobách naplaveninami rieky Hornád, poľnými cestami a chodníkmi, ktoré ohraničujú polia aj chotár obce, zvyškami mokradí a lužných lesov s množstvom zveriny, výskytom zaujímavých objektov tunajšej histórie a kultúry, ponúkajú nenáročnú pešiu a cyklistickú turistiku pre všetky vekové kategórie.

fotka k clanku
fotka k clanku