»» Akcie

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ Gyňov v školskom roku 2008/2009


2.9.2008-20.12.2008
Adaptačný pobyt dieťaťa za prítomnosti rodiča, pozn. : Počas pobytu vonku
15.10.2008
Deň Zeme – slávnosť dožiniek

Mesiac úcty k starším - kultúrne vystúpenie a darčeky pre starých rodičov, pozn. : V spolupráci s JDS

„ Šarkaniáda“- púšťanie šarkanov
19.12.2008
Mikuláš – vystúpenie detí ,odovzdávanie darčekov a fotografovanie s Mikulášom,
19.2.2009
Beseda s policajtom – projekt „Snehulienka tak trochu inak“ – prevencia k projektu Hľadané deti.
24.2.2009
Detský fašiangový karneval
17.3.2009
Návšteva knižnice – oboznámenie s poslaním
15.4.2009
Exkurzia v predajni potravín – samostatný nákup detí
25.5. -5.6.2009
Pedagogická prax - účasť praktikantky na náčuvoch
18.5. – 5.6.2009
Pedagogická súvislá prax – praktikantky žiačky 3.roč. Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metóda Košice
17.5.2009
Deň matiek
1.6.2009
Deň detí – súťažno –zábavný deň
16.6.2009
Beseda s policajtom : „Bicykel a cesta“ – dodržiavanie pravidiel cestnej premávky
18.6.2009
Školský výlet - Botanická záhrada Košice, mesto Košice ( námestie, divadlo)
19.6.2009
„Opekanie slaninky“ – aktivita ako sa správam v lese, pozn. : V spolupráci so skupinou aktívnych mladých ľudí obce
30.6.2009
Rozlúčka s predškolákmi

 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa v školskom roku 2008/2009 MŠ zapojila:

september 2008
Celoslovenská výtvarná súťaž „ Svet očami detí“ , Prešov

Marec 2009
Celoslovenská výtvarná súťaž „Dúhový kolotoč“, Bratislava

December 2008
„Darujte Vianoce“ – vianočné pásmo pre opustených spojené s odovzdávaním darčekov

Január 2009
„Deň otvorených dverí“ – návšteva školy - Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach a CZŠ sv. košických mučeníkov v Ždani.

„ Čarovný zvonček“ – prehliadka prednesu poézie a prózy pre deti materských škôl regiónu Hornád

Apríl- júl 2009
„Kráter“ – pomoc pri čistení a udržiavaní neďalekého priestranstva určeného na oddych ( environmentálna a ekologická výchova), pozn. : V spolupráci so skupinou aktívnych mladých ľudí obce

Júl 2009
„Deň obce Gyňov“ - vystúpenie s kultúrnym programom