»» Faktúry

Fakrúty 2018
pdf Faktúry 2018
Faktúry 2017
pdf Faktúry 2017
FAKTÚRY 2016
pdf č. 1 - 100 r. 2016
pdf Faktúry č. 101 - 216, r. 2016
pdf Faktúry 2016 odč. 216
FAKTÚRY r. 2015
pdf január - február 2015
pdf marec
pdf apríl
pdf máj - júl 2015
pdf august - september 2015
pdf október - december 2015
Faktúry 2014
pdf Od 01.01.2014 - 31.03.2014
pdf Faktúry II.Q.2014
pdf Faktúry III.Q.2014
Faktúry 2013
pdf Január 2013
pdf Február 2013
pdf marec 2013
pdf apríl 2013
pdf máj 2013
pdf jún 2013
pdf júl 2013
pdf august 2013
pdf september 2013
pdf Október 2013
pdf november 2013
pdf december 2013
Faktúry 2012
pdf Január 2012
pdf Február 2012
pdf Marec 2012
pdf Apríl 2012
pdf máj 2012
pdf jún 2012
pdf júl - august 2012
pdf september 2012
pdf október 2012
pdf november 2012
pdf december 2012
Faktúry jún - december 2011
doc Faktúra PER PERC
doc SPP
Faktúry - jún 2011
doc Faktúry Jún 2011
doc Faktúry Jún 2011
Faktúry - máj 2011
doc Faktúry MÁJ
faktúry - marec 2011
doc fa - U.S.Steel Košice
doc fa - T-Com
doc fa - T-Com
doc fa - Spoločný obecný úrad
doc fa - KOSIT
faktúry - február 2011
s
doc fa - SPP
doc fa - RTVS
doc fa - T-Com
doc fa - T-Com
doc fa - RVC
doc fa - Spoločný obecný úrad
doc fa - DATALAN
doc fa - Regionálne združenie obcí Hornád
faktúry - január 2011
doc SPP - 01/2011
doc fa - SOFT - GL
doc fa - Ružička - SR
doc fa - T-Mobile
doc fa - ENERGOMONT
doc fa - VSE
doc fa- VSE
doc fa - U.S.Steel