»» Objednávky

Objednávky 2017
pdf Objednávky 2017
Objednávky r. 2016
pdf I. polrok 2016
pdf II. polrok 2016
OBJEDNÁVKY r. 2015
jpg Objednávka odpadových nádob
JPG Zber opotrebovaných pneumatík
pdf Objednávky 2015
Objednávky r. 2014
pdf Objedvávky od 01.01.2014 - 31.01.2014
Objednávky 2013
doc odpadové nádoby - nákup 2013
jpg informačná tabuľa
jpg kontajner - brigáda
doc kontajner 1100 l
Objednávky r. 2012
docx Revízia komína MŠ
docx objednávka vodomerov
pdf vyvložkovane komína MŠ
jpg Rozbor pôdy
jpg vodomer
pdf známky pre psov
Objednávky zverejnené v r. 2011
rtf objednávka vodomerov zo dňa 1.3.2011
doc objednávka geodetických prác k projektu, zo dňa 18.3.2011
docx objednáva - fekálny voz, zo dňa 22.3.2011