»» OZ rady školy

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie - MŠ
doc Žiadosť o zápis do MŠ
DARUJTE 2% zaplatenej dane pre MŠ v Gyňove
doc oznam o poukázaní 2%
doc Tlačivo k poukázaniu 2%
SPRÁVY O ČINNOSTI
pdf Správa o činnosti za r. 2011
pdf Správa o činnosti za r. 2012
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA RADY ŠKOLY V GYŇOVE
doc Stanovy OZ rady školy v Gyňove